Bild på en gammal bok, från sidan

Vad är Filipposevangeliet?

Filipposevangeliet är, tillsammans med Tomasevangeliet, ett av de mest kända av de sk. ”gnostiska evangelierna”. Ibland får man höra att dessa gnostiska evangelier är bättre källor till Jesu liv än Bibelns fyra evangelier, bland annat för att de påstås ha skrivits tidigare.

Stämmer detta med historieforskningen?

Filipposevangeliet skrevs någon gång mellan 150-35o e.Kr, och de allra flesta forskare förlägger dess tillkomst till runt 250-talet e.Kr. Det placerar tillkomsten av denna text ca 220 år (eller minst 120 år) efter Jesu liv. Bibelns fyra evangelier skrevs långt tidigare, sannolikt mellan år 60 och år 90 e.Kr.

Texten blev känd efter att en kopia av texten hittats 1945 i Nag Hammadi, i Egypten. Innehållet består i huvudsak av påstådda uttalanden av Jesus om bland annat människans natur, dop och giftermål. Uttalandena är delvis citat eller tolkningar av det Jesus säger i Bibelns fyra evangelier, eller helt nya uttalanden med gnostisk karaktär.

Redan av dateringen kan vi se att de överdrivna påståendena om Filipposevangeliets tillförlitlighet är felaktiga. Det skrevs långt senare än Bibelns evangelier och det är, till skillnad från dem, inte baserat på ögonvittnesskildringar – alla ögonvittnen hade ju redan varit döda i flera generationer!

Att Filipposevangeliet skulle vara äldre än Bibelns evangelier och Nya Testementets övriga skrifter motbevisas dessutom delvis av texten själv, då Filipposevangeliet faktiskt citerar böcker ur Nya Testamentet! (tex 1 Kor 8:1 och Matt 15:13).

Påståenden om att Filipposevangeliet  skulle innehålla en äldre och ”renare” form av Jesu lära är alltså falskt.

Att Filipposevangeliet och andra gnostiska evangelier skulle visa att Jesus var gift med Maria Magdalena eller andra liknande påståenden stämmer inte heller. Läs Vem var Maria Magdalena? för mer om det påstådda äktenskapet mellan Jesus och Maria och Filipposevangeliets roll i detta.

Till skillnad från Filipposevangeliet så finns det goda anledningar till att lita på Bibelns fyra evangelier, att tro att Jesus verkligen uppstått och att Han var Gud själv i mänsklig gestalt!

Sanningen om Jesus är mycket mer spännande och utmanande än myterna. Myterna kan kännas kittlande, men de kan inte ge liv. Men sanningen om Jesus är kraftfull och kan förvandla Ditt liv!

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar!