Porträtt på kvinna med rött hår som tittar uppåt vänster

Vem var Maria Magdalena?

”Kyrkan har dolt sanningen om Maria Magdalena, hon och Jesus var gifta och de fick barn. Maria var dessutom den främste lärjungen till Jesus. Kyrkan har smutskastat Maria Magdalena och ändrat budskapet som Jesus hade för att det ska passa in i kyrkans patriarkala strävan efter makt!”

Detta är vanliga påståenden om Maria Magdalena och kyrkan. Men har dessa påståenden någon egentlig grund?

Konspirationer är kittlande! Det är spännande att höra talas om sanningar som kyrkan eller andra sägs ha dolt genom århundradena. Tankar om olika konspirationer finns det mängder av idag, särskilt på internet. Det finns en uppsjö av hemsidor fulla med alla möjliga påståenden om kyrkan, om Jesus och om vem Han egentligen var, den ena mer spektakulär än den andra.

Men för att besvara frågan om vem Maria Magdalena var så måste vi fråga oss vilka källor som egentligen är de bästa och mest trovärdiga hur historisk synvinkel. En del människor hävdar att det funnits massor med ”evangelier” som berättat om Jesus förutom de fyra evangelierna i dagens Bibel, och att dessa också skulle ha skrivits tidigare och därmed vara mer trovärdiga. Ett av de mest kända är Filipposevangeliet.

Jag har skrivit ett annat inlägg om Filipposevangeliet. Läs gärna det innan du fortsätter så förstår du mer av det jag skriver nedan.

 

Som du ser av inlägget ovan så är Filipposevangeliet inte en trovärdiga historiska källor om Jesus. De fyra evangelierna i Bibeln är, trotts alla rykten och konspirationsteorier, våra bästa och mest trovärdiga källor om Honom.

Så vad säger då Bibelns evangelier om Maria Magdalena? Tvärt om från vad konspirationsteorierna påstår så ger evangelierna en mycket positivt bild av henne!

  • Hon hade tidigare varit besatt av sju andar men Jesus hade befriat henne (Mark. 16:9, Luk. 8:2).
  • Hon va en av de kvinnor som följe Jesus under Hans  tjänst (Luk 8:2).
  • Hon var vittne till korsfästelsen (Matt. 27:56, Mark 15:40, Joh. 19:25).
  • Hon var med när Jesus begraves (Matt 27:61, Mark 15:47)
  • Hon var med när man upptäckte att graven var tom (Matt 28:1-10, Mark 16:1-8, Luk 24:10)
  • Jesus visade sig för henne efter sin uppståndelse (Joh 20:1-8)

Detta är knappast en beskrivning gjord av någon som vill sänka hennes status!

Att Maria Magdalena skulle ha varit gift med Jesus och att de skulle fått barn är också det grundlösa påståenden. Inte ens de gnostiska evangelierna utanför Bibeln påstår något sådant!

Ibland sägs det att Filipposevangeliet visar att Jesus och Maria Magdalena var gifta, eftersom det står att dom kysstes. Detta är minst sagt problematiskt.

Till att börja med så är Filipposevangeliet inte en trovärdig källa till information om Jesus, som vi redan sett i inlägget jag länkade till ovan. Därför spelar det egentligen ingen roll vad Filipposevangeliet hävdar om Jesus och Maria Magdalena. Men om vi ändå tittar på vad som står i texten, så finner vi flera problem.

Den del av texten där det sägs stå att Jesus och Maria Magdalena kysstes är skadad pga. tidens slitage, och vi vet inte vilka ord som urpsrungligen stod på de skadade ställen. Det kan handla om att Jesus kysser Maria Magdalena, men det kan också handla om något annat. Vi kan inte med säkerhet säga hur meningen ursprungligen lydde.

Det är också smart att vara försiktig med sina tolkningar av vad en handling betyder, särskilt när det föreligger ett stort kulturellt och tidsmässigt avstånd, som i det här fallet. Samma handling kan ha helt olika betydelse i olika kulturer – kyssen har t.ex använts i religiösa cermonier, mellan föräldrar och barn, som en respektfull hälsning, osv. Vi kan därför inte godtyckligt anta att om det står att Jesus kysste Maria Magdalena, så betyder det att de var gifta. Kyssen har olika betydelse i olika kulturer.

Dessutom så finns det mycket som tyder på att kyssen användes inom gnostiska rörelser som ett sätt att överföra vishet, och Filipposevangliet är starkt påverkade av just gnosticism! Om Filipposevangliet alltså påstår att Jesus kysste Maria Magdalena (vilket alltså inte är entydigt), så är det ändå inte inget särskilt bra argument för att de var gifta.

Filipposevangliet påstår alltså högst att Jesus och Maria Magdalena kysstes. Det är allt. Det finns inga påståenden om att de var gifta. Men även om det skulle ha gjort det så hade vi ändå inte haft någon anledning att tro det, eftersom mycket tidigare och trovärdigare källor – Bibelns fyra evangelier – visar något helt annat. Men nu är det till och med så att inte ens Filipposevangliet påstår att de var gifta!

Det är bara en överdriven tolkning av människor som vill forma en bild av Jesus som faller dem i smaken.

Teorierna om att Jesus och Maria Magdalena skulle varit gifta spreds snabbt när Dan Browns bok ”Da Vinci Koden” släpptes i April 2003. Öppningen i boken är utformad på ett sätt som gör att många tror att den är historiskt korrekt, men trotts detta så har den inget med verklig historisk forskning att göra. Det är bara ett smart försäljningsknep.

Ett exempel på detta är att det i boken påstås att Filipposevangliet skrevs på arameiska och att Maria Magdalena kallas för ”följeslagare”, vilket sägs vara ett arameiskt ord synonymt med ”hustru”. Men Filipposevangliet skrevs inte på arameiska, utan på koptiska! Om en så enkel sak som vilket språk dessa skrifter skrevs på inte stämmer, hur trovärdiga är då boken övriga påståenden? Listan med felaktigheter skulle kunna göras lång. Många har blivit lurad att tro att dessa böcker innehåller historisk fakta som kyrkan länge viljat dölja. Så är dock inte fallet.

Da Vinci Koden är kanske en underhållande och spännande bok, men den är inget mer än en påhittad historia, och Filipposevangliet ger oss inga anledningar att tro att Jesus och Maria Magdalena var gifta.

 

 

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar!