Svartvit bild av bebis, är han återfödd?

Reinkarnation i Bibeln?

Är tanken på reinkarnation – återfödelse och tidigare liv – något som återfinns i Bibeln? Det är inte så ovanlig att man hör människor säga att Bibelns texter lär ut detta.

Säger föresten inte Jesus själv att Johannes döparen var profeten Elia återfödd?

Reinkarnation är en tanke som ofta finns i österländska religioner, men i och med att intresset för andlighet har växt i väst så har det har också blivit vanligt att man hör människor säga att reinkarnation lärs ut i Bibeln. Föresten var väl Jesus i Indien? Då är det väl inte så konstigt om Han också talar om reinkarnation i Bibelns texter?

Läs inlägget som handlar om ifall Jesus var i Indien innan du går vidare, så kommer du få en bättre förståelse för det vi talar om nedan!

 

Som du ser av inlägget så är Notovitch berättelser som skrifter som visar att Jesus var i Indien en bluff. Men myten lever kvar än idag, både i diverse böcker och på internet.

Tanken på reinkarnation kännas trygg för många, det känns som en tröst och en andra chans, och det är förståligt! Det är givetvis fritt fram för var och en att tro på vad som helst, och vi bör givetvis respektera och älska våra medmänniskor även när vi tänker olika – men om vi vill veta vad Jesus sa och lärde så behöver vi försöka bortse från vad vi vill att Han ska säga, och försöka se vad Han faktiskt sa.

Vad vi önskar att Jesus, eller vem som helst för den delen, ska säga förändrar ju inte vad personen faktiskt säger. Däremot kan en stark sådan önskan göra att vi inte lyssnar ordentligt och istället plockar ut några enstaka saker här och där, saker som bekräftar det vi så gärna önskar höra. Och så missar vi vad som egentligen förmedlas.

Vill man tro något, så är det inte svårt att hitta lösryckta verser i Bibeln som man kan säga stöder det man tror. Det är dessutom inte något unikt för Bibeln, så är det med alla böcker och texter. Rycker man enskilda meningar och verser ur sitt sammanhang, så kan de användas hur som helst. Tänk om någon skulle göra så med ett mail eller facebook-inlägg du skrivit, och hävda att du sagt något du inte alls sagt. Vad skulle du tycka om det? Precis. Det är inte ärligt.

Men så här gör människor ofta med Bibelns texter, och det är också därför rykten om att reinkarnation lärs ut i Bibeln sprids.

Men hur är det då med Johannes döparen? Det står ju uttryckligen att han är Elia!? (Matt 11:11-14). Är inte detta reinkarnation?

Problemen med att hävda att detta syftar på reinkarnation är många:

Ett problem är att man helt ignorerar vad Gamla Testamentets skrifter lär om livet och döden, nämligen att människan enbart lever en gång. Jesus bekräftar också att dessa skrifter är en auktoritet i Hans liv och undervisning (Joh. 7:37-38, Mark 14:49, Joh 5:39, mfl). Ingen stans hittar vi någon undervisning av Jesus som motsäger Gamla Testamentets skrifter i synen på livet och döden.

Inte heller finner vi någon undervisning om reinkarnation i de övriga skrifterna i Nya Testamentet. Dessa skrifter är primärt skrivna av några av de första lärjungarna och av människor som kände och umgicks med dem – om Jesus lärde ut reinkarnation så borde vi ju finna information om det i dessa skrifter, eller hur? Men det gör vi inte. Även dessa skrifter går i linje med vad Jesus och Gamla Testamentet lär, nämligen att människan lever endast en gång  (tex. Hebr 9:27).

Ytterligare ett problem med att påstå att Johannes döparen var Elia återfödd är att det bortser från historisk forskning och den judiska kulturen som Jesus befann sig i när Han predikade. För att förstå vad Jesus menar när Han säger att Johannes döparen ”är” Elia (Matt 11:11-14, Mark. 9:11-13) så måste vi givetvis ta hänsyn till sammanhanget Han befinner sig i!

Så vad betyder orden ”…han är den Elia som skulle komma. ”?

I samband med att profeten Elia tas upp till himlen i ett särskilt ingripande från Gud (2 Kung 2:9-15) så ber hans lärjunge, Elisa, om att han ska få vandra i kraften från Guds Ande precis som Elia gjort (men dubbelt så kraftfullt!), och resultatet blir att Elisa fortsätter det verk och den tjänst inför Gud som Elia hade – han vandrade ”i Elias ande”. Detta syftar inte på Elias personliga, mänskliga ande, utan på Guds Ande som verkade genom Elia och gav honom kraft. Det ser vi tydligt av att Elisha säger ”må en dubbel arvslott av din ande komma över mig” – det är inte en fråga om att Elisha vill att Elia som person på något sätt ska bli kopierad och att två stycken Elia ska komma över honom! Det handlar om det mått av kraft som Elia hade genom att Guds Ande var med Honom, det är ett dubbelt mått av den kraften som Elisha ber om.

Enligt Gamla Testamentets skrifter (Mal. 4:5) så lovade Gud att sända profeten Elia innan Messias (Jesus) ankomst. Som vi redan nämnt så lär Gamla Testamentet enhetligt att människan bara lever en enda gång, så detta är alltså inte en fråga om att Elia som person bokstavligen ska komma igen.

Innan Johannes döparen blir till i sin mammas moderliv, så sänder Gud en ängel till hans far, Sakarias. Ängelns budskap till Sakarias är att Johannes döparen ska gå före Messisas, dvs. Jesus, ”i Elias ande och kraft” (Luk. 1:17).

Alltså, när Jesus säger att Johannes döparen är den Elia som skulle komma så handlar det om att Johannes döparen bar samma kraft och närvaro av Guds Ande som Elia (och sedan Elisa) gjorde. Johannes döparens uppdrag var att ”…vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder…” (Mal. 4:6) så att det judiska folket skulle vara förberett på Jesu ankomst.

Varken Jesus i evangelierna eller någon annan del av Bibeln lär alltså att människor reinkarneras. Orsaken till att folk tror det är istället att man rycker Jesu ord om Johannes döparen ur sitt sammanhang och ignorerar andra verser som handlar om samma sak. Man vill så gärna att något ska stå där, så man läser in det i texten. Men detta är inte ett seriöst sätt att läsa varken Bibeln eller någon annan text på.

Precis som med alla texter så måste man läsa det Jesus sagt i sitt sammanhang för att förstå det. Gör man det så ser man att Bibelns texter inte undervisar reinkarnation.

 

Vill du veta vem Jesus verkligen är? Kolla gärna länkarna nedan!