Bild på en vit pusselbit som sätts på plats bland andra pusselbitar

Hitta en bra kyrka

Vill du veta mer om Jesus? Eller behöver du att någon ber för dig? Då är det bra att få kontakt med människor som känner Honom!

Du är välkommen att kontakta mig eller vår församling!

VÅR FÖRSAMLING

  • Korskyrkan Stockholm
  • Richard Hultmar (Pastor och föreståndare) – richard@korskyrkanstockholm.se
  • Jessica Cehlin (Pastor) – jessica@korskyrkanstockholm.se
  • Lars-Göran Sundberg (Pastor, inriktning själavård & relationer) – larsgoran@korskyrkanstockholm.se

Vill du ha kontakt med någon som bor närmare dig? Du ser några tips nedan!

ANDRA FÖRSAMLINGAR

UPPSALA:

STOCKHOLM:

ÖREBRO

GÖTEBORG:

  • Linneakyrkan
  • Andrew Thomson (Pastor i Linneakyrkan) – Andrew@linneahuset.se

KALMAR:

GOTLAND:

ÖVRIGA KONTAKTER

VÄSTERÅS:

  • Michael och Evelina Rastas – rastas.michael@gmail.com

GÖTEBORG: 

  • Olof Albinsson – olof.albinsson@gmail.com